‘17 KS-LD

17ke-ld
Top Center Tail Length(cm) Radius(m)
117 67 104 160 12.8
Pocket
LINEで送る